Nonna Kloof, 3 Februarie ’24

Onder leiding van Jaco van Niekerk kry ons groep van 15 spesiale vergunning om Nonnakloof in die Nuy omgewing te besoek.